تاریخچه ساعت نمونه‌ای از ساعت آفتابی در هانوفر آلمان

تاریخچه ساعت

ساعت وسیله‌ای است که از آن برای اندازه‌گیری، نگهداری و نشان‌دادن زمان استفاده می‌شود. ساعت یک وسیله مکانیکی است که با چرخش عقربه های آن زمان را نشان می دهد.

ادامه مطلب